Civilizační nemoci

Mnoho let se zabývám civilizačními nemocemi v souvislosti s metabolizmem.
Mám za to, že individuálním přístupem k jednotlivci s metabolickou nemocí dokážeme více, než paušální léčbou léky.

Nejprve metabolizmus popíšeme a charakterizujeme a potom se snažíme pomocí výživy a potravinových přírodních doplňků udělat rovnováhu energetickou, minerálovou, hormonální, rovnováhu mezi kyselinami a zásadami a odstranit případné toxické prvky.

Tak navodíme stav organizmu blízký ideálu pro daného jednotlivce a tím vlastně zvyšujeme obranyschopnost a odstraňujeme podmínky za kterých vznikají, respektive se rozvíjejí civilizační nemoci.

Celý proces je dlouhodobý, trvá kolem 12 měsíců.

Zdraví Jirka Holečko

Bruce Lipton: "Biologie víry".

... epigenetické mechanismy hrají důležitou roli u mnoha různých nemocí, včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Ve skutečnosti jenom 5% pacientů trpících rakovinou či nemocemi oběhového systému může připisovat svou chorobu dědičnosti (Willet 2002, Silverman 2004). Zatímco média spustila ohromný povyk v souvislosti s objevem BRCA 1 a BRCA 2 - genů způsobujících rakovinu prsu, zapomněla jaksi zdůraznit, že 95% případů rakoviny prsu není způsobeno zděděnými geny. Zhoubné nádory u významného počtu onkologických pacientů jsou důsledkem epigenetických alterací způsobených prostředím, a nikoliv působením defektních genů (King 2003, Jones 2001, Seppa 2000, Baylin 1997). Uznávaný vědec a lékař Dean Ornish nedávno odhalil, že pouhá změna jídelníčku a životního stylu trvající tři měsíce vedla u pacientů trpících rakovinou prostaty ke změně aktivity u více než 500 genů. Mnohé z těchto změn zbrzdily biologické procesy klíčové pro růst nádoru (Ornish et al. 2008).
Epigenetika studuje dědičné změny v genové expresi, které nezahrnují změny v základní sekvenci DNA - změna fenotypu bez změny genotypu - což ovlivňuje, jak buňky čtou geny.