Role chrómu v insulinové resistenci.

Civilizační nemoci - Role chrómu v insulinové resistenci

Chróm je esenciální stopový prvek, který má prospěšnou roli při regulaci účinku inzulínu a jeho účinků na metabolizmus cukrů, bílkovin a lipidů. Chróm je důležitým faktorem pro zvýšení aktivity inzulínu. Studie ukazují, že lidé s diabetem 2. typu mají nižší hladinu chrómu v séru než lidé bez této nemoci. Inzulínová rezistence je společným jmenovatelem skupiny rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Metabolický syndrom postihuje 40% lidí ve věku 60 až 70 let. Inzulinová rezistence, s přítomností metabolického syndromu nebo bez něj, významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Inzulinová rezistence je přítomna u dvou závažných zdravotních problémů u žen; syndrom polycystických ovarií a gestační diabetes.

Několik studií nyní prokázalo, že doplňky obsahující chróm zvyšují metabolický účinek inzulínu a snižují některé rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, zejména u jedinců s nadváhou. Konkrétně u pikolinátu chrómu bylo prokázáno, že snižuje inzulínovou rezistenci a pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu. Dietní chróm se špatně vstřebává. Bylo zjištěno že potravinové doplňky obsahující 200-1000mcg chrómu, jako pikolinát chrómu, denně užívané, zlepšují hladinu glukózy v krvi.

Pikolinát chromitý je neúčinnější formou suplementace chrómu. Četné studie na zvířatech a klinické studie na lidech prokázaly, že doplňky s pikolinátem chromitým jsou bezpečné.

In: National Library of Medicine

Diabetes Educ. 2004; Suppl: 2-14

Vysvětlivky:
Syndrom = soubor příznaků

 

Metabolický syndrom zahrnuje:

Poruchu krevních tuků, tedy v normálním jazyce zvýšení triglyceridů (což je nejdůležitější kritérium) snížení HDL a zvýšení LDL cholesterolu (Hodný a zLý cholesterol).

Břišní obezitu, především nitrobřišní. Je kritickým faktorem pro vznik poruch zpracování cukru a posléze tedy cukrovky, pro vznik vysokého krevního tlaku a pro vznik ucpávání cév (ateroskleróza). Ale také pro vznik nádorů a kupř. Alzheimerovy nemoci. 80% diabetiků je obézních.                                 

Poruchu zpracování cukru.

Vysoký tlak krevní.

Moje poznámky:

Prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí diabetem. Výskyt stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středních věkových skupinách. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v České republice více než 1 milión lidí s diabetem. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni.

Zdroj: ÚZIS, aktuality, 11/2021

Obecně je málo známé, že v české kotlině chybí v půdě chróm. Takže tabulkové hodnoty obsahu chrómu v tuzemských potravinách neplatí. Jinak řečeno, v tuzemském obilí, mase ani vejcích, chróm prakticky není. Také, jak je uvedeno výše, z potravinových zdrojů se chróm vstřebává velmi špatně.

 

Čerpal jsem také:

„Role chromu v lidském zdraví a při cukrovce.“

V originále:

Role of Chromium in Human Health and in Diabetes

https://diabetesjournals.org › article

 autor: WT Cefalu · 2004 · Počet citací tohoto článku: 794